Polityka prywatności

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane, aby informować o usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić zawarcie umowy najmu Schowków online. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez Schowek24 zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej również jako „RODO”.

Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.schowek24.pl, zwanego dalej Serwis , jest Schowek24 sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 14a-14b, 53-033 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667873, zwana dalej Schowek24.

  1. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularze umożliwiające zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie usług przez Schowek24, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza mogą Państwo przesłać do Schowek24 następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, nazwę firmy, NIP, numer telefonu komórkowego, adres, inny adres do odsyłki rzeczy, inny adres korespondencyjny oraz inny adres do faktury.
  2. Dane podane w Formularzu są dobrowolne w celu skorzystania z oferty Serwisu. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub określonych usług.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z RODO po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie, której można udzielić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usługi. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Schowek24, dla celów statystycznych, marketingowych oraz w celu realizacji umowy. Administratorem danych osobowych jest Schowek24.
  4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone:

  - podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np.: Policja, Sąd, Prokuratura         itp.),

  - podmiotom, którym Schowek24 powierza wykonanie określonych czynności prawnych (np. radca prawny)

  - parterom, którzy wykonują czynności niezbędne do wykonania usługi (np. operator płatności, bramki sms)

  1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź w panelu klienta poprzez kliknięcie na odpowiedni link. W panelu klienta nie ma możliwości zmiany imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu mail, nazwy firmy oraz nr NIP. Jeżeli chcą Państwo zmienić ww dane należy się skontaktować ze Schowek24 drogą mailową.
  2. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
  3. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  4. Schowek24 zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Schowek24 będzie przechowywać Państwa dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą.
  5. Partnerzy Schowek24, którzy mają dostęp do Państwa danych, aby w imieniu Schowek24 realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Schowek24 byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  7. Serwis może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Schowek24 i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla dodatkowej informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych. Schowek 24 nie ma kontroli nad tym, jakie informacje są dostarczane przez te strony albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.
  8. Korzystając z Serwisu, akceptują Państwo zasady niniejszej Polityki Prywatności.

W każdej chwili mają Państwo dostęp do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia. W każdej chwili mogą Państwo również żądać usunięcia swoich danych. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych na cele marketingowe jest dobrowolna.