Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Schowek24

Szanowni Państwo,
 
W związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF, schemat 1.3 C.2. Doradztwo dla MSP – PROJEKTY GRANTOWE IOB, w ramach procedury rozeznania rynku, prosimy o złożenie oferty.
Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.
Termin składania ofert: 20.02.2019 r. Do godziny 16:00
 
Z Poważaniem
Prezes Zarządu Komplementariusza Schowek24 Sp. Z o.o.
Radosław Szczepaniak

Pobierz zapytanie ofertowe

Kategoria: